Badania kontrolne w cukrzycy

Badania

Badania w cukrzycy, które chory może wykonać samodzielnie to pomiar poziomu cukru i oznaczenie obecności acetonu w moczu. Lekarz zleca natomiast m.in. badanie neurologiczne, stóp, wzroku, lipidogram oraz poziom hemoglobiny glikowanej.

Badania, które cukrzyk może wykonać samodzielnie

Chorzy na cukrzycę mogą samodzielnie wykonać następujące badania:

 • Pomiar stężenia glukozy we krwi

Oznaczenie poziomu cukru we krwi może zostać wykonane za pomocą glukometru. Aby go użyć, należy umyć i osuszyć miejsce wkłucia, a następnie pobrać próbkę krwi za pomocą nakłuwacza. Trzeba ją nanieść na pasek testowy włożony do glukometru. Tam można odczytać wynik badania.

 • Oznaczenie poziomu cukru i obecności acetonu w moczu

Stężenie glukozy w moczu można sprawdzić, używając pasków testowych dostępnych w aptece. Pozwalają one także na wykrycie obecności acetonu w moczu. To ostatnie badanie wykonuje się głównie u kobiet w ciąży mających cukrzycę.

Badania w cukrzycy zlecane lub wykonywane przez lekarza

 • Stężenie hemoglobiny glikowanej

Hemoglobina glikowana (HbA1) to badanie, które pokazuje średni poziom cukru we krwi w ciągu kilku ostatnich miesięcy. Należy je wykonywać 2 razy w roku. U dzieci do 11 lat przeprowadza się je po 5 latach choroby. W tzw. chwiejnej cukrzycy (przy częstych zmianach stężenia glukozy), oznaczenie HbA1 zleca się co 3 miesiące.

 • Poziom kreatyniny

Poziom kreatyniny w moczu należy sprawdzać 1 raz w roku. Podwyższone stężenie może sygnalizować problemy w funkcjonowaniu układu moczowego. To nefropatia, która jest jednym z powikłań cukrzycy.

 • EKG spoczynkowe i wysiłkowe

EKG spoczynkowe wykonuje się 1 raz w roku u osób powyżej 35. roku życia. EKG wysiłkowe to badanie, które należy powtarzać raz na 2 lata u pacjentów, którzy ukończyli 35 lat. Oba testy informują o pojawieniu się choroby niedokrwiennej serca, która często towarzyszy cukrzycy.

 • Badanie Dopplera kończyn dolnych

Dopplerowskie badanie kończyn dolnych ma na celu sprawdzenie przepływu krwi przez tętnice. Należy je przeprowadzać raz na 2 lata u osób powyżej 35. roku życia.

 • Lipidogram

U diabetyków często rozwija się także miażdżyca. Aby wcześnie wykryć tę chorobę, raz w roku należy wykonać lipidogram. Określa on poziom cholesterolu całkowitego, HDL i LDL oraz trójglicerydów. Chorzy, którzy przyjmują leki hipolipemizujące powinni wykonywać badanie co 3-6 miesięcy.

 • Badanie neurologiczne z oceną czucia wibracji

Badanie neurologiczne pozwala ocenić funkcjonowanie nerwów obwodowych, które mogą zostać uszkodzone w przebiegu cukrzycy. Należy je powtarzać 1 lub 2 razy w roku.

 • Badanie oczu

Problemy ze wzrokiem to kolejne powikłanie cukrzycy. Aby wykryć je jak najwcześniej, raz w roku trzeba udać się na badanie kontrolne.

 • Badanie stóp

Zespół stopy cukrzycowej częste powikłanie cukrzycy. Powoduje powolne gojenie się ran, a jego oznakami są zadrapania lub ranki. Stan stóp należy sprawdzać przy każdej wizycie lekarskiej.

 • Pomiar ciśnienia tętniczego

Diabetycy często mają podwyższone ciśnienie tętnicze. Należy je mierzyć podczas każdej wizyty u lekarza.

Do przygotowania artykułu wykorzystano informacje zawarte w serwisie Apteline.pl

Lost Password