Badania ultrasonograficzne u dzieci. Rodzaje i wskazania

Zdrowie

Badanie USG u dziecka pozwala na rozpoznanie wielu ewentualnych nieprawidłowości, które występują w budowie rozwijającego się organizmu.

Obrazowanie ultrasonograficzne daje możliwość precyzyjnej oceny zarówno tkanek oraz narządów, jak i kości czy części chrzęstnych. Badanie USG jest bezinwazyjne i całkowicie bezpieczne dla dzieci. W jakich formach najczęściej jest przeprowadzane i jakie są do nich wskazania?

USG przezciemiączkowe

Przezciemiączkowe USG przeprowadzane jest wyłącznie u dzieci, które nie posiadają jeszcze zarośniętego ciemienia. Celem tego badania jest wczesne rozpoznanie powikłań długiego, trudnego lub ciężkiego porodu u noworodka, a także wodogłowia, ewentualnych wad wrodzonych czy objawów niedotlenienia. Przezciemiączkowe badanie USG u dzieci wykonywane jest głównie w pierwszym roku życia.

Wskazaniem do jego przeprowadzenia może być wcześniactwo, niska waga urodzinowa lub wcześniej stwierdzona wada płodu. Badaniu przezciemiączkowemu poddawane są dzieci, u których występują nieprawidłowe napięcia mięśniowe, drgawki czy zaburzenia oddychania, rozpoznane przez rodzica lub pediatrę. USG przeprowadzić trzeba także w przypadku cukrzycy u matki niemowlęcia. Nie jest konieczne żadne specjalne przygotowanie dziecka do badania.

USG jamy brzusznej

Celem badania ultrasonograficznego jamy brzusznej dziecka jest ocena stanu narządów – nerek i pęcherza moczowego, wątroby i układu żółciowego, węzłów chłonnych, nadnerczy, trzustki oraz śledziony. USG jamy brzusznej pozwala na szybkie rozpoznanie wad wrodzonych, np. torbielowatości nerek, braku jednej nerki czy atrezji dróg żółciowych. Współczesne ultrasonografy dają też możliwość wczesnego zdiagnozowania chorób, których rozwój następuje jeszcze w okresie dzieciństwa.

Podstawowym wskazaniem do przeprowadzenia USG jamy brzusznej jest odczuwanie przez dziecko niepokojących dolegliwości w okolicy brzucha. Lekarz może zlecić ultrasonografię również po rozpoznaniu innych objawów. Badanie przeprowadzane jest w przypadku odnotowania odchyleń w wynikach laboratoryjnych, a także celem skontrolowania wcześniej odkrytych nieprawidłowości. W zależności od wieku oraz indywidualnych predyspozycji dziecka, USG jamy brzusznej wymaga odpowiedniego przygotowania w kwestii pory oraz rodzaju posiłków spożywanych przed badaniem.

Pozostałe badania USG u dzieci

USG przezciemiączkowe i jamy brzusznej to badania profilaktycznie wykonywane u każdego noworodka. U starszych dzieci przeprowadzane są m.in. ultrasonograficzne badania pęcherza moczowego, węzłów chłonnych, jąder, tkanek miękkich, stawów czy tarczycy.

Wskazaniem do wykonania USG danego obszaru jest zwykle rozpoznanie konkretnych objawów chorobowych. Kwestie związane z przygotowaniem pacjenta są wówczas ustalane indywidualnie.

Lost Password