Dobry słuch a jakość życia. Aparaty słuchowe w służbie codzienności

Zdrowie

Słuch to jeden z naszych podstawowych zmysłów. Warunkuje prawidłowy rozwój, wspomaga zmysł równowagi i odpowiada za właściwą komunikację. Ubytki słuchu utrudniają funkcjonowanie w społeczeństwie. Z pomocą przychodzą nowoczesne aparaty słuchowe.

Niedosłuch rozwija się powoli. Jego pierwsze symptomy mogą być trudne do zauważenia, gdyż schorzenie to nie manifestuje się w sposób oczywisty – osłabieniem słyszenia, a zmniejszeniem jakości słuchu, poprzez zakłócenie podstawowych zdolności słuchu – dużej rozdzielczości czasowej, selektywności i słyszenia przestrzennego.

Pierwsze objawy niedosłuchu

Komórki słuchowe w ślimaku usznym ulegają powolnemu zanikaniu wraz z wiekiem. W konsekwencji słyszymy coraz mniej wyraźnie – rozmowy wymagają dużego skupienia uwagi nie tylko na komunikacie werbalnym, ale także na ruchu ust rozmówcy. Coraz trudniej jest zrozumieć także dźwięki dochodzące z telefonu, radia czy telewizora. Nie przestajemy ich słyszeć, ale stają się one dla nas niewyraźne. Pierwszym objawom ubytku słuchu towarzyszy wrażenie, że inne osoby nagle zaczęły mówić niestarannie, przez co nie możemy ich zrozumieć, choć słyszymy, że do nas mówią. Dotyczy to zwłaszcza mowy dziecięcej i kobiecej.

Pierwsze symptomy niedosłuchu to:

– pogorszenie słyszenia w zakresie dźwięków wysokich;

– niesłyszenie kapiącej wody;

– pojawiające się szumy uszne;

– częste prośby o powtórzenie wypowiedzi – ze względu na problemy ze zrozumieniem;

– konieczność mocnego skupiania uwagi na rozmowie;

– trudności w rozmowach telefonicznych – głos jest niewyraźny;

– słabe słyszenie głosu z większej odległości oraz z odbiorników, np. radia czy telewizora;

– trudności ze zrozumieniem rozmowy prowadzonej w pomieszczeniu, gdzie są jeszcze inne źródła dźwięku bądź też na ulicy.

Jeśli zauważasz u siebie objawy tego typu, to znak, że czas zgłosić się na wizytę do protetyka słuchu. Warto wybrać jedną z poradni certyfikowanych przez portal Świat Słuchu  – pracują w nich doświadczeni specjaliści, a pierwsza wizyta w większości placówek jest bezpłatna.

Codzienne korzyści z używania aparatu słuchowego

Właściwie dobrany aparat słuchowy zwiększa komfort życia codziennego oraz istotnie ogranicza dalszy rozwój niedosłuchu. Nowoczesne funkcje w cyfrowych aparatach słuchowych sprawiają, że są to urządzenia niezwykle dyskretne i komfortowe, tak samo jak akcesoria np.: baterie do aparatów słuchowych . Programy można dostosowywać, korzystając z aplikacji na smartfonie lub pilota zdalnego sterowania. Systemy oparte na najnowszych technologiach, np. Audio Efficiency™ 1.0, sprawiają, że aparat słuchowy w dużej mierze automatycznie dostosowuje funkcje do bieżącej sytuacji akustycznej. Sprawny słuch jest ważny nie tylko w codziennej komunikacji międzyludzkiej, ma także znaczący wpływ na nasze bezpieczeństwo, zwłaszcza w ruchu drogowym. Niedosłuch osłabia reakcję na sygnały drogowe, co może mieć bardzo niebezpieczne skutki na drodze.

Do stosowania aparatów słuchowych mózg musi się przyzwyczaić. Dlatego nie należy się zniechęcać, nawet jeśli początkowo odczuwa się dyskomfort przy ich stosowaniu. Po pewnym czasie zauważysz znaczną poprawę i znów będziesz się cieszyć sprawnym słuchem.

Lost Password