Hemoroidy – wstydliwy, ale poważny problem

Zdrowie

Hemoroidy to żylaki odbytu, które określić można jako wstydliwy i bardzo często lekceważony problem, jednak ten, który wymaga pomocy lekarza. Żylaki odbytu nazywane są również jako hemoroidy, guzki krwawnicze, a także krwawnice. Warto zaznaczyć, że hemoroidy odbytu mają różne przyczyny a także objawy.

Hemoroidy – objawy i przyczyny

Hemoroidy określa się różnorodnymi pojęciami. Najczęściej określa się pojęciami tymi krwawnice i guzki krwawnicze. Hemoroidy są podłożem różnorodnych objawów chorobowych, do których zaliczyć można między innymi:

  • krwawienie z odbytu,
  • świąd w odbycie,
  • wypadanie guzków krwawniczych
  • ból związany z tworzeniem się w nich zakrzepów

Hemoroidy powstają wówczas kiedy mamy do czynienia z poszerzeniem splotów żył okołoodbytniczych. Najczęściej leczenie hemoroidów wymaga przeprowadzenia operacji.

Warto zaznaczyć, że hemoroidom wewnętrznym nie towarzyszy ból, jedynie krwawienie z odbytu. Inaczej wygląda sytuacja z hemoroidami zewnętrznymi, które to wywołane są poprzez pofałdowanie skóry w okolicach odbytu. Guzki położone są pod błoną śluzową, zwana jako anoderma i to właśnie dlatego towarzyszy im ból.

W jaki sposób leczyć wstydliwe hemoroidy?

Hemoroidy można skutecznie leczyć, zaś jedną z najbardziej bezpiecznych metod jest leczenie hemoroidów metodą HEMORON. Metoda ta zakłada, że guzki krwawnicze są człowiekowi potrzebne, dlatego też nie trzeba ich usuwać, lecz przeciwnie należy przywrócić ich pierwotną wielkość. Metoda ta cechuje się bardzo niską inwazyjnością, dlatego stosowanie radykalnych metod nie jest konieczne.

W czasie przeprowadzania zabiegu stosuje się aparaturę Hemoron, która jest sprzętem nowoczesnym i wysoko wyspecjalizowanym. Nie zwęgla ona tkanek lecz je zagotowuje dzięki specjalistycznej elektrodzie. Elektroda przykładana jest do śluzówki jelita, tam gdzie przebiegają naczynia zasilające guzek krwawniczy. Błona śluzowa pozostaje praktycznie nieuszkodzona, zaś hemoroidy wyraźnie się zmniejszą przez co ustąpi choroba.

Po zabiegu chora osoba pozostaje w pełni sprawna. Oczywiście przez kilka dni odczuwać można lekki ból i niewielkie krwawienie, jednakże dolegliwości nie są duże. Całkowite wyleczenie następuje około siedem dni po zabiegu. Metoda jest nie tylko mało inwazyjna, ale również całkowicie bezpieczna. Obecnie jest najlepszą metodą leczenia hemoroidów.

Lost Password