Jak sprawdzić słuch?

Badania

Słuch jest jednym z najważniejszych zmysłów człowieka. Pomaga nam w porozumiewaniu się z innymi osobami, odbieraniu muzyki i reagowaniu na niebezpieczne sytuacje. Tak ważne jest zatem, żeby o niego dbać. Poniżej przedstawiamy główne sposoby zbadania słuchu.

Przesłanki

Przed pójściem do lekarza część osób pewnie będzie się zastanawiała o sensie takiego badania. Zatem „sprawdzanie” naszego słuchu zaczynamy już w domu. Warto sobie odpowiedzieć na kilka ogólnych pytań, np.: Jak często proszę o powtórzenie zdań? Czy mam problem z rozróżnianiem cichych dźwięków? Czy dobrze słyszę w głośnych miejscach?

Odpowiadamy oczywiście zgodnie z prawdą. Ubytku słuchu nie należy się wstydzić. Zastanowienie się od czasu do czasu nad tymi pytaniami musi być obowiązkowe zwłaszcza dla osób powyżej 50. roku życia i osób pracujących w hałasie lub narażonych na wpływ związków chemicznych. Przykładowe pytania można znaleźć w Internecie lub pobrać w tym celu jedną z aplikacji na telefon.

Lekarz rodzinny

Kiedy już mamy przypuszczenia, że słuch mógł się pogorszyć, warto pójść do lekarza. Wykonać podstawowe badanie słuchu może nawet lekarz rodzinny. Polega ono na wypowiadaniu słów w określonej odległości od pacjenta. Z początku słyszymy słowa głośno, potem ciszej, a na końcu szeptem. W ten sposób lekarz określa, czy jest potrzeba bardziej szczegółowego badania i kieruje pacjenta do laryngologa. Laryngolog określa i decyduje, jakie testy muszą zostać wykonane i daje skierowanie na dalsze badania.

Audiolog

Najdokładniejsze testy wykonują lekarze audiolodzy. Podstawowym badaniem jest test Ecola. Badany słucha w słuchawkach dźwięków, które są dostarczane przez urządzanie raz do prawego, a raz do lewego ucha. Jeżeli zauważona zostaje niesłyszalność niektórych dźwięków, istnieje potrzeba innego badania – audiometrii tonalnej.

Polega ona na emitowaniu przez audiometr dźwięków o różnej częstotliwości w izolowanym dźwiękowo pomieszczeniu. Badany otrzymuje pilot z przyciskiem i jego zadaniem jest naciskanie guzika, gdy słyszy ton, po czym głośność dźwięku jest obniżana. W ten sposób wskazywany jest najcichszy dźwięk, jaki dana osoba może usłyszeć oraz częstotliwość. Wynikiem oceny słuchu jest audiogram – graficzne przedstawienie zdolności słyszenia. Na jego podstawie najczęściej określany jest rodzaj i stopień niedosłuchu. Służy też jako podstawa przy doborze aparatu słuchowego.

Zabieg jest całkowicie bezpieczny i wolny od powikłań (dotyczy to także kobiet w ciąży). Jedynym przeciwskazaniem jest przeprowadzenie badań u osób cierpiących na klaustrofobię, z racji ciasnego pomieszczenia, w którym przeprowadzane jest badanie.

Czasami istnieje potrzeba uzupełnienia badania audiometrii tonalnej o audiometrię słowną. Służy ona ocenie zrozumienia mowy słyszalnej przez osobę badaną. Test wykonywany jest za pomocą specjalnych słuchawek audiometrycznych. Do ucha podawane są wyrazy i liczby na różnych poziomach natężenia dźwięku. Zadaniem pacjenta jest powtórzenie usłyszanych komunikatów zaraz po podaniu. Zobacz więcej na: www.aparat-sluchowy.pl

Lost Password