Krajowa Izba Fizjoterapeutów – aktualności

Zdrowie

31 maja 2016 roku weszła w życie ustawa o zawodzie fizjoterapeuty z dnia 25 września 2015 roku. Co zmieniło się w środowisku fizjoterapeutów? Jakie uprawnienia otrzymała powołana w ustawie Krajowa Izba Fizjoterapeutów (KIF)? Co postanowiono na I Krajowym Zjeździe Fizjoterapeutów 28-29 grudnia 2016 roku?

Akcja regulacja

Dokument reguluje przede wszystkim zakres wykonywania zawodu fizjoterapeuty, kwestię kształcenia oraz aspekt odpowiedzialności zawodowej. Mimo obszernej treści ustawy wciąż brakowało konkretnych dyrektyw ze strony Ministerstwa Zdrowia, niemniej pod koniec grudnia 2016 zorganizowano I Krajowy Zjazd Fizjoterapeutów z imponującą liczbą delegatów z całej Polski.

Fizjoterapeutyczna samorządność

Zjazd był doskonałą okazją do przeprowadzenia wyborów do poszczególnych organów KIF-u. Prezesem Krajowej Rady Fizjoterapeutów, w skład której wchodzi obecnie 64 członków został dr hab. Maciej Krawczyk. Ponadto wybrano Komisję Rewizyjną, Sąd Dyscyplinarny, jak również Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej wraz z jego dwoma zastępcami.

Uchwały i zmiany

„Zasady etyki zawodowej fizjoterapeuty” to najważniejszy dokument, jaki uchwalono podczas I KZF. Nad jego treścią intensywnie pracowała komisja ds. etyki, finalnie obejmuje 10 punktów, które warunkują kodeks etyczny specjalisty.
Co więcej, od 27 stycznia można być na bieżąco ze wszystkimi informacjami ze środowiska zawodowego fizjoterapeutów online, bowiem ruszyła oficjalna witryna internetowa KIF-u.

Perspektywy na przyszłość

Z pewnością perspektywy dotyczą wszystkich pretendujących do zawodu fizjoterapeuty. Wszyscy, którzy podejmą studia w zakresie fizjoterapii od 1 października 2017 roku, są zobligowani do obowiązkowej 6-miesięcznej praktyki oraz do złożenia Państwowego Egzaminu Fizjoterapeutycznego.
Specjaliści oczekują również nowelizacji ustawy, innowacyjnych rozwiązań oraz konsekwentnych rozporządzeń ministerialnych.

W Europie samorządy zawodowe, które zrzeszają specjalistów wykonujących ten zawód, działają najczęściej od kilkunastu lat. We Francji Izba Fizjoterapeutów (Ordre des masseurs – kinesithérapeutes) została powołana już w 2004 roku i to ona prowadzi oficjalny spis osób uprawnionych do wykonywania zawodu fizjoterapeuty w placówkach państwowych, jak i prywatnych gabinetach, czuwa nad przestrzeganiem zasad etyki zawodowej oraz jakością usług fizjoterapeutycznych.

Więcej informacji na temat zapisu w izbie za granicą oraz newsy z branży medycznej można także znaleźć na portalu http://www.ipfmedical.pl/.

Lost Password