W Polsce narasta problem smogu. Czy osoby z zanieczyszczonych miast powinny robić spirometrię? Co może wykazać badanie?

Badania

Eksperci biją na alarm: w Polsce wzrasta zagrożenie smogiem. Zanieczyszczenie powietrza przekraczające kilkukrotnie dopuszczalne normy dotyczy już nie tylko Krakowa, ale wielu innych miast. Warto więc sprawdzić, czy i w jakim stopniu smog wpłynął na kondycję zdrowotną. Pomoże w tym badanie spirometryczne.

Unoszący się w powietrzu smog stanowi poważne zagrożenie. Jest nie tylko inhalowany do układu oddechowego, ale może również przenikać do krwioobiegu. Dlatego bardzo ważne jest, by regularnie monitorować stan swojego zdrowia – szczególnie w przypadku nadmiernej i częstej ekspozycji na smog.

Wpływ smogu na układ oddechowy

Zanieczyszczenia składające się na smog negatywnie oddziałują na cały organizm człowieka. Warto jednak mieć świadomość, że największe spustoszenia smog czyni w układzie oddechowym.

 Emitowane do atmosfery pyły zawierające substancje toksyczne, m.in. wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, metale ciężkie, dioksyny, furany wywołują szereg reakcji ze strony układu oddechowego. Pojawia się kaszel, zadyszka, trudności z oddychaniem. Ponadto zwiększają podatność organizmu na infekcje układu oddechowego oraz występowanie zaostrzeń objawów chorób alergicznych (np. kataru siennego, astmy). Substancje te przyczyniają się także do wzrostu ryzyka zachorowania na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc (POChP). Warto podkreślić, że POChP oddziałuje nie tylko na układ oddechowy, ale ma ogólnoustrojowe konsekwencje. Nieleczona lub leczona nieprawidłowo zwiększa ryzyko problemów w obrębie układu krążenia, przyczyniając się do rozwoju chorób metabolicznych (np. cukrzycy), a nawet osteoporozy.

Spirometria oceni kondycję układu oddechowego

Osoby z najbardziej zanieczyszczonych miast powinny obowiązkowo sprawdzić stan układu oddechowego. Pomoże w tym spirometria – bezinwazyjne i bezbolesne badanie, podczas którego poddaje się ocenie wydolność dróg oddechowych. Odgrywa ważną rolę w diagnostyce, pozwalając wykryć nieprawidłowości w układzie oddechowym, diagnozując m.in. przewlekłą obturacyjną chorobę płuc czy astmę.

Spirometria polega na oddychaniu przez specjalne urządzenie (spirometr) połączone z komputerem. Zwykle przeprowadzana jest spirometria dynamiczna, podczas której pacjent wykonuje kilka powolnych oddechów, a następnie nabiera jak najwięcej powietrza i jak najdłużej oraz najmocniej je wydmuchuje. Czynność zwykle trzeba powtórzyć kilkakrotnie, by udało się osiągnąć efekt powtarzalności wyników – zwiększa to ich wiarygodność.

Spirometria pozwala ocenić największą ilość powietrza, którą można wydmuchać z płuc (pojemność życiową FVC) oraz ilość powietrza wydychanego podczas pierwszej sekundy (FEV1). Jeżeli wyniki są wyraźnie niższe niż normy, wówczas wskazuje to na zaburzoną pracę płuc, np. wywołaną zanieczyszczeniem powietrza.

O tym, jak ważną rolę odgrywa spirometria w ocenie wydolności dróg oddechowych u osób zamieszkujących aglomeracje miejskie świadczy fakt, że cyklicznie organizowane są akcje zdrowotne prowadzone w najbardziej zanieczyszczonych miastach. Dzięki nim można bezpłatnie wykonać takie

Lost Password