Przeszczepienie komórek macierzystych – poznaj lepiej tę metodę

Zdrowie

Przeszczepienie komórek macierzystych to metoda leczenia chorób krwi nienowotworowych i nowotworowych. Szpik kostny pobierany jest od osoby spokrewnionej lub niespokrewnionej, następnie podany choremu. Dowiedz się więcej o tej metodzie.

Przeszczepienie komórek macierzystych

To wieloetapowa metoda, której celem jest wyleczenie chorego. Pierwszym etapem jest kwalifikacja wstępna, wykonywana w jednostce przeprowadzającej przeszczepienie. Kolejnym krokiem są bardzo szczegółowe i precyzyjne badania chorego, których celem jest ocena stanu organizmu (w tym narządy) oraz wykrycie ewentualnych przeciwwskazań. Jeśli chory pozytywnie przejdzie ten etap, zaczyna się poszukiwanie dawcy szpiku o najwyższym stopniu zgodności tkankowej HLA. W pierwszej fazie sprawdza się rodzeństwo (tylko 25% chorych ma wystarczająca zgodność z rodzeństwem, dyskwalifikacja może również wystąpić z powodów medycznych). Następnie poszukiwania zaczynają się wśród osób niespokrewnionych.

Dawcą szpiku kostnego może zostać praktycznie każdy zdrowy człowiek w wieku 18-55 lat. Aby nim zostać wystarczy się zarejestrować w rejestrze dawców szpiku. Niektóre choroby są czynnikiem dyskwalifikującym (np. choroby genetyczne, przewlekłe, zakaźne). Więcej o przeszczepieniu szpiku oraz informacje o tym, jak możesz pomóc zostając dawcą znajdziesz na https://www.dkms.pl/pl. Bardzo istotny jest fakt, że w Polsce aż 80% chorych znajduje dawcę niespokrewnionego.

Przeszczep autologiczny

Ta metoda polega na tym, że pacjent jest jednocześnie dawcą i biorcą krwiotwórczych komórek macierzystych szpiku. W pierwszej fazie pacjent zostaje poddany działaniom, które mają doprowadzić do remisji choroby (w tym momencie od chorego pobierane są krwiotwórcze komórki macierzyste).

W kolejnym etapie następuje przygotowywanie chorego poprzez chemioterapię oraz napromieniowanie całego ciała. Po przeprowadzeniu „procesu przygotowawczego” choremu zostają podane jego własne (odmrożone) krwiotwórcze komórki macierzyste szpiku kostnego, których głównym zadaniem jest regeneracja krwi. Warto wspomnieć o fakcie, że przeszczep autologiczny pozbawiony jest działania przeciwnowotworowego. Autotransplantacja komórek macierzystych to metoda, która nie jest obciążona ryzykiem powikłań, które mogą wystąpić w przypadku przeszczepu od dawców niespokrewnionych oraz spokrewnionych. Przeszczepienie komórek macierzystych to bardzo skomplikowany i obciążający proces, ale daje nadzieję na wyleczenie wielu chorób krwi.

Lost Password