opieka

Opieka nad niepełnosprawnym rodzicem a pomoc z zewnątrz

Cięższa niepełnosprawność naszego rodzica, która może go dotknąć w starszym wieku, powoduje często problem z zapewnieniem mu odpowiedniej opieki. Praca, dzieci i inne obowiązki domowe – to kwestie, których nie możemy zaniedbać. Opieka nad rodzicem to zatem często spore wyzwanie dla organizacji dnia, sił fizycznych, psychiki oraz budżetu. Jak można sobie z tą problemową sytuacją poradzić? Wsparcie ...

Czy zawsze to rodzina musi sprawować opiekę nad seniorem?

Rzeczywiście w Polsce nadal to najbliżsi podejmują się sprawowania opieki nad seniorem, który wymaga już nadzoru podczas realizacji codziennych czynności. Nie da się jednak ukryć, że jest to ogromne poświęcenie, które nierzadko wiąże się z reorganizacją rodzinnego życia. W Polsce nadal obecny jest stereotyp, zgodnie z którym bliscy, którzy decydują się na oddanie seniora do domu spokojnej starości...

Jak zapewnić seniorowi godną starość?

Postęp medycyny sprawił, że w wielu krajach ludzie żyją coraz dłużej. Nie zawsze idzie to w parze z dobrym zdrowiem – zarówno fizycznym, jak i mentalnym – aż do końca życia. A to sprawia, że spora grupa seniorów jest zdana – często przez wiele lat – na pomoc osób trzecich i to przez 24 godziny na dobę. Pomoc rodziny Jednym z rozwiązań jest opieka nad starszą osobą, świadczo...

Jak wygląda praca opiekuna w Niemczech?

Opiekuni osób starszych i niepełnosprawnych coraz częściej decydują się na to, aby pracować za granicą. Dla osób tych priorytetem powinno być dokładne rozeznanie się w tym, jak taka praca wygląda na co dzień. Tylko wtedy będą miały pełny obraz tego, co je czeka. Podstawą jest oczywiście doświadczenie zawodowe, skończony kurs na opiekuna oraz znajomość języka niemieckiego przynajmniej na poziomie p...

Lost Password