Test HBA – badanie z zakresu płodności mężczyzny

Zdrowie

W równym stopniu za niepłodność danej pary mogą odpowiadać czynniki występujące po stronie kobiety, jak i mężczyzny. Dlatego badaniom w klinice leczenia niepłodności powinien poddać się także partner. Lekarz może zlecić wykonanie testu HBA. Na czym on polega i jak interpretować jego wyniki?

O teście HBA

Test HBA czyli Hialuronan Binding Assay to badanie mające na celu określenia zdolności wiązania plemników z hialuronianem, czyli substancją odgrywającą kluczową rolę w procesie zapłodnienia komórki jajowej. W teście tym bada się, jaki odsetek plemników jest zdolny do zapłodnienia.

Hialuronian otacza oocyt i znajduje się w macierzy międzykomórkowej wzgórka jajonośnego komórki jajowej. Substancję tę powinny rozpoznawać plemniki za pomocą receptorów, które znajdują się na główce dojrzałego i prawidłowo zbudowanego plemnika. Wówczas po rozpoznaniu hialuronianu w komórce jajowej, plemnik może połączyć się z nim, dzięki czemu dochodzi do zapłodnienia.

Wskazania do testu HBA

Lekarz z kliniki leczenia niepłodności zleci mężczyźnie wykonanie testu HBA, jeśli wskazują na to wyniki rozszerzonego badania nasienia. Test ten wskazany jest w przypadku niepłodności idiopatycznej, której przyczyna nie jest znana, albo w przypadku uzupełnienia diagnostyki zaburzeń płodności u mężczyzn. Zalecany jest on przy badaniu nasienia, którego wyniki są w normie lub wskazują na nieznaczne odchylenia od normy. Test HBA przeprowadzany jest również i wtedy, gdy pacjent zakwalifikowany zostanie do procedury zapłodnienia pozaustrojowego (in vitro), w celu doboru najlepszej metody zapłodnienia komórek jajowych ICSI lub PICSI.

Wyniki badania HBA

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) w 2010 roku ogłosiła nowe, rekomendowane parametry męskiego nasienia. Obwieszczono, że dla skutecznego przeprowadzenia zapłodnienia, w nasieniu nie powinno być mniej niż 39 mln plemników. Natomiast koncentracja plemników nie powinna być mniejsza niż 15 mln/nl. Jeśli wyniki testu HBA wykazują odchylenia od wartości referencyjnych podanych przez WHO, nie musi to oznaczać, że mężczyzna jest bezpłodny.

Generalnie wyniki testu HBA należy interpretować w ten sposób, że im mniejszy odsetek plemników związanych z hialuronianem, tym słabszy ich potencjał do zapłodnienia.

Lost Password