Zanieczyszczenie powietrza, a astma

Zdrowie

Sądzisz, że problem smogu cię nie dotyczy? Sprawdź jakie konsekwencje zdrowotne może nieść ze sobą wysokie zanieczyszczenie powietrza.

W ostatnim czasie media informowały nas o problemach związanych ze smogiem. W miastach takich jak Kraków stężenie przekraczało kilkukrotnie, dopuszczalny poziom. A czym – w rzeczywistości – są wspomniane zanieczyszczenia powietrza? W praktyce to po prostu substancje takie jak np. tlenki azotu, tlenki siarki czy pył zawieszony. Przenikają one do naszego układu oddechowego i wywołują obronną reakcję pod postacią przewlekłego zapalenia.

Układ oddechowy człowieka funkcjonuje podobnie jak filtr. Cząstki zanieczyszczeń są wyłapywane w celu zapobieżenia ich ingerencji do dalszych rejonów naszego organizmu. Niemniej jednak duże cząsteczki opisywanych zanieczyszczeń zalegają w układzie oddechowym i powodują przewlekły nieżyt nosa czy chociażby zapalenie krtani.

Ze wszystkich, znanych obecnie skażeń powietrza, to właśnie smog jest tym zdecydowanie najgroźniejszym. Według Światowej Organizacji Zdrowia w krajach wysoko rozwiniętych aż 42 % ludzi może mieć problemy ze zdrowiem wywołane działaniem wspomnianego smogu. W skład tego szkodliwego pyłu wchodzą mikroskopijne cząsteczki, które przenikają z płuc do krwi, co w dość krótkim czasem może doprowadzić do rozwinięcia się astmy.

Astma jest dość powszechną chorobą, zwłaszcza w ostatnich latach. Jest to dość niebezpieczne schorzenie płuc, często kończące się śmiercią lub w najlepszym wypadku – problemami zdrowotnymi trwającymi… do końca życia. Sam schemat działania choroby jest dość prosty; otóż znajdujące się w oskrzelach mięśnie zaczynają kurczyć się w odpowiedzi na kontakt z zanieczyszczonym powietrzem, m.in. ze smogiem właśnie. Na rynku istnieje bardzo wiele preparatów pomagających w leczeniu objawów astmy. Dobrze dobrany lek to podstawa w leczeniu choroby dlatego tak ważna jest opinia lekarza. W internecie można znaleźć również opinie innych użytkowników lub farmaceutów, m.in. na portalu efarmaceuta.pl choć nie jest to jedyna strona tego typu.

A w jaki sposób ustrzec się przez trującym problemem, jakim jest smog? Rezygnacja z ogrzewania węglem, transport miejski lub nawet spacer zamiast własnego auta czy też ograniczenie zużycia energii elektrycznej we własnym domu; oto jedne z wielu przykładów działań, których celem jest skuteczna walka ze smogiem. W ten prosty sposób każdy z nas może przyłożyć przysłowiową cegiełkę do poprawy jakości powietrza.

Lost Password