Czy zawsze to rodzina musi sprawować opiekę nad seniorem?

Zdrowie

Rzeczywiście w Polsce nadal to najbliżsi podejmują się sprawowania opieki nad seniorem, który wymaga już nadzoru podczas realizacji codziennych czynności. Nie da się jednak ukryć, że jest to ogromne poświęcenie, które nierzadko wiąże się z reorganizacją rodzinnego życia. W Polsce nadal obecny jest stereotyp, zgodnie z którym bliscy, którzy decydują się na oddanie seniora do domu spokojnej starości, to egoiści. Czas najwyższy, by nieco zmienić to myślenie i uświadomić sobie, iż nierzadko dom seniora jest najlepszym miejscem, w którym ostatnie dni może spędzić osoba starsza.

Kiedy rodzina powinna zadbać o seniora?

Oczywiście dożycie ostatnich dni w rodzinnym domu to najlepsza opcja, którą chciałby zrealizować każdy z nas. Nierzadko jednak nie jest to możliwe i nikt z tego powodu nie powinien mieć wyrzutów sumienia. Już pora, by nasz światopogląd w tej kwestii stał się nieco bardziej nowoczesny. Bierzmy przykład z naszych zachodnich sąsiadów, dla których dom spokojnej starości to miejsce, które nie staje się koniecznością, ale jest coraz częściej miejscem własnego wyboru.

Bliscy, którzy chcą jednak samodzielnie zająć się schorowanym seniorem, mogą to oczywiście robić, ale pod uwagę należy wziąć to, by nie pogarszać jednocześnie stanu zdrowia osoby starszej. Niektórzy są naprawdę ciężko schorowani i wymagają już specjalistycznej opieki, jaka może być zagwarantowana jedynie przez dom opieki. Łódzkie i każde inne województwo w naszym kraju na szczęście posiada wystarczającą ilość takich miejsc, dzięki czemu każdy może liczyć na spędzenie ostatnich dni w jak najlepszym komforcie.

Rodzina może samodzielnie zająć się seniorem, ale tylko wtedy gdy jeszcze jest on w stanie samodzielnie wykonywać podstawowe czynności i jedynie wymaga w tej kwestii pomocy. Jeśli natomiast jest mu niezbędna rehabilitacja albo leczenie, które może być realizowane jedynie przy pomocy specjalnej kadry medycznej, lepiej zadbać o jego przyjęcie w fachowym domu opieki.

Kiedy lepiej zdecydować się na dom opieki?

Domy opieki dla seniorów to profesjonalne placówki, w których zatrudniona zostaje wykwalifikowana kadra. To również obiekty, w których zostały stworzone najlepsze warunki do przebywania w nich osób w podeszłym wieku z różnego rodzaju schorzeniami. To pacjenci chodzący, ale też ci, którzy tylko leżą.

Co ważne, w domach opieki gwarantowana jest również opieka paliatywna. To taka, która ma na celu nie tyle leczenie, ale raczej zapewnienie jak największego komfortu w ostatnich dniach życia osób starszych, wtedy, gdy pacjent jest już u schyłku życia w ostatniej fazie choroby. Opieka polega przede wszystkim na uśmierzaniu bólu, by senior mógł odejść z tego świata w pełnym ukojeniu i poszanowaniu jego stanu.

Pamiętajmy, że nie każdy stan zdrowia najstarszych pacjentów pozwala na przeżycie ostatnich dni w domu. Bliscy nie powinni mieć z tego powodu żadnych wyrzutów sumienia. Należy zdać sobie sprawę, że dom opieki zapewni im o wiele lepsze warunki, niż można byłoby stworzyć w domu.

Lost Password