Jakie odszkodowanie można uzyskać za błąd lekarski?

Zdrowie

Sprawy z tytułu odszkodowania za błąd medyczny to coraz częstszy typ spraw rozstrzyganych przez polskie sądy. Na drogę prawną przeciw szpitalom, przychodniom czy samym lekarzom, występują pacjenci lub ich rodziny. Chcą przy tym uzyskać jak najwyższe zadośćuczynienie za rzekome błędy lekarskie. Ile tak naprawdę można uzyskać?

W większości przypadków kwoty, które proponuje ubezpieczyciel za błąd medyczny, są rażąco niskie, dlatego pacjenci tak często występują z wnioskami do sądu, by uzyskać satysfakcjonujące odszkodowanie.

Trudnością w samym sposobie ustalenia wysokości kwoty odszkodowania, jest brak jakiejkolwiek kryteriów, które pomogłyby określić „widełki” dla poszczególnych przypadków. Dużo zależy od tzw. „uszczerbku na zdrowiu”. Zazwyczaj przy niewielkich uszkodzeniach ciała są to kwoty od kilkunastu do kilkudziesięciu tysięcy złotych. W sprawach dotyczących poważnych błędów w sztuce lekarskiej, kwoty mogą sięgać nawet kilkuset tysięcy złotych. W skrajnych przypadkach można ubiegać się także o milionowe odszkodowanie.

Rodzaje świadczeń za błąd w sztuce lekarskiej

Warto podkreślić, że pod terminem „odszkodowanie za błąd w sztuce lekarskiej” kryją się trzy rodzaje świadczeń, tj.

  • odszkodowanie (koszty leczenia, rehabilitacji, opieki),
  • zadośćuczynienie (suma pieniężna za cierpienie fizyczne oraz psychiczne)
  • renta (świadczenie okresowe na przyszłość).

Sprawy o odszkodowanie za błąd medyczny najczęściej są wytaczane przeciw samym szpitalom. Każdy szpital podlega bowiem obowiązkowemu ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej oraz zdarzeń medycznych. To ubezpieczyciel decyduje w pierwszej kolejności o zasadności roszczenia o odszkodowanie oraz jego wysokości.

Adwokat do sprawy o odszkodowanie

Aby skutecznie walczyć w sądzie o wyższe odszkodowanie, konieczne jest posiadanie odpowiedniego pełnomocnika, np. adwokata. Już na początkowym etapie sprawy jest on w stanie wiarygodnie ocenić szanse takiej sprawy w sądzie oraz oszacować wysokość możliwego do uzyskania odszkodowania.

Najprościej samemu znaleźć pełnomocnika, któremu zdecydujemy się powierzyć prowadzenie sprawy. Warto w tym celu sprawdzić stronę internetową konkretnej kancelarii adwokackiej. W Łodzi pomoc prawną dla wszystkich poszkodowanych w wyniku błędu medycznego świadczy Kancelaria adwokacka KDK Adwokat.

Lost Password