Jak zapewnić seniorowi godną starość?

Zdrowie

Postęp medycyny sprawił, że w wielu krajach ludzie żyją coraz dłużej. Nie zawsze idzie to w parze z dobrym zdrowiem – zarówno fizycznym, jak i mentalnym – aż do końca życia. A to sprawia, że spora grupa seniorów jest zdana – często przez wiele lat – na pomoc osób trzecich i to przez 24 godziny na dobę.

Pomoc rodziny

Jednym z rozwiązań jest opieka nad starszą osobą, świadczona przez członków rodziny. Trzeba mieć jednak na uwadze, że nie jest to zajęcie dla jednego człowieka zwłaszcza, jeśli seniora dopada demencja starcza lub poważne problemy z poruszaniem się.

Niestety, nie zawsze jest możliwe, aby starszą osobą mogli zajmować się non stop jego najbliżsi. W takich sytuacjach można skorzystać z usług wykwalifikowanych pielęgniarek lub opiekunów, którzy mogą przychodzić w wyznaczonych godzinach celem wyręczenia w opiece nad seniorem jego krewnych. Ci w tym czasie mogą załatwiać różne sprawy, zakupy lub po prostu zająć się pracą zarobkową.

Dom opieki

Coraz częściej jednak zdarza się, że opieka domowa nad ciężko chorym seniorem przekracza możliwości – fizyczne i ekonomiczne – rodziny i to nawet z pomocą osób trzecich, pomagających przy starszej osobie przez kilka godzin dziennie.

Czasem też starsza osoba jest samotna lub jej krewni mieszkają daleko i sytuacja życiowa uniemożliwia im przeprowadzkę lub przyjęcie seniora pod swój dach.

W takich przypadkach warto rozważyć rozwiązanie, jakim jest dom opieki. Dzisiaj zapotrzebowanie na tego typu miejsca prowadzone i obsługiwane przez profesjonalistów, stale rośnie. Stawia się w nich na coraz wyższe standardy, gdyż społeczeństwo jest coraz bardziej świadome, że starszym ludziom należy się godne miejsce, w którym spędza ostatnie lata lub miesiące życia, niezależnie od stopnia zależności od drugiego człowieka.

Coraz więcej ludzi wybiera prywatny dom opieki, który – wg nich – daje większa gwarancję odpowiedniego komfortu i wysokiej jakości świadczonych usług. Pensjonariusze mogą tu liczyć na całodobową opiekę lekarską, posiłki i leki podawane na czas, odpowiednią rehabilitację, zajęcia, spacery i godne warunki bytowania.

Dom spokojnej starości coraz rzadziej jest postrzegany jako przykra ostateczność. Rodziny i znajomi mogą odwiedzać swoich bliskich przebywających w takich domach, a jednocześnie są spokojni o ich stan i bezpieczeństwo, fachową opiekę nad nimi, właściwą dietę i dostęp do pomocy medycznej.

Lost Password